สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


พระประวัติโดยสังเขป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2456 พระชนม์ 100 ปี พรรษา 80 ปี อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2476 ทรงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2484 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

พระนิพนธ์และผลงานที่เกี่ยวข้อง

พระธรรมเทศนาทั่วไปและ...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 922.943 ญ24พ
 
45 พรรษาของพระพุทธเจ้า

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.3092 พ17ส
 
ชีวิตนี้สำคัญนัก

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.3444 ณ24ช 2548
 
99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จ...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.36076 ก518 2555
 
ชีวิต การงาน หลักธรรม...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.344 พ17 2550
 
พระโอวาทสมเด็จ...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.344 พ17 2550
 
พระผู้สำรวมพร้อม...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.36 ศ17พ 2555
 
ลักษณะพุทธศาสนา

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.37 ญ24ล
 
สมุดภาพพระประวัติ...

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์: 294.361 ห15 2552
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 15

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 18.232.177.219
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank