หากอาจารย์ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนตอนสิ้นเทอม ผู้ใช้จะทำอย่างไรครับ ? พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 04 August 2010
หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือที่มีอาจารย์ยืมไป (อาจารย์มีสิทธิยืมได้ 1 ภาคเรียน) กรุณาติดต่อบริการตอบคำถามฯ ทางหอสมุดฯ จะดำเนินการดังนี้

- หอสมุดฯ จะทำการเรียกคืนหนังสือ (Recall) จากอาจารย์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการด่วน สามารถนำไปใช้ได้ชั่วคราว หลังจากนั้นจะจัดส่งคืนให้อาจารย์ผู้ยืมต่อไป
- หากมีผู้ใช้ต้องการหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันเป็นจำนวนมาก หอสมุดฯ จะดำเนินการจัดหาหนังสือเล่มนั้น ๆ เพิ่ม หรือจัดทำฉบับซ้ำในกรณีที่หนังสือไม่ตีพิมพ์หรือไม่วางจำหน่ายแล้ว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.196.110.222
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank