มีรายชื่อหนังสือที่หน้าจอ OPAC แต่ทำไมไม่อยู่บนชั้นคะ ? พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 04 August 2010

เนื่องจากหนังสือในห้องสมุดมีการใช้งานหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นก่อนไปหาหนังสือที่ชั้นควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ

1. ตรวจสอบสถานภาพของหนังสือจากหน้าจอว่า มีผู้อื่นยืมไป, ส่งซ่อม หรือระบุสถานภาพอื่น ๆ หรือไม่
2. หากหนังสือปรากฏสถานะ Available (อยู่บนชั้น) ให้ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ (Location) เช่น หนังสือทั่วไป, รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์ ฯลฯ เพื่อที่จะสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างถูกต้อง 
3. หากไม่พบหนังสือที่ชั้น ให้สำรวจหนังสือที่ต้องการจากชั้นพักหนังสือ ซึ่งห้องสมุดได้จัดไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้หนังสือเสร็จแล้วได้นำมาวางเพื่อเตรียมขึ้นชั้น
4. หากยังไม่พบหนังสือ ขอให้ผู้ใช้บริการติดต่อที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป เช่น ขอยืมหรือขอถ่ายเอกสารจากห้องสมุดอื่น ๆ หรือจัดซื้อ-จัดหามาทดแทน เป็นต้น

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.196.110.222
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank