เงินค่าปรับเอาไปทำอะไรครับ ? พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 17 March 2010
เงินค่าปรับหนังสือที่หอสมุดฯ เก็บมาได้นั้นจะต้องดำเนินการจัดส่งเป็นเงินรายได้ของสำนักวิทยบริการ โดยนำส่งให้งานการเงินทุกวัน และหอสมุดฯ สามารถนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาห้องสมุดต่อไป อาทิ จัดหาหนังสือและทรัพยากรใหม่ ๆ เข้ามาบริการผู้ใช้, ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้นค่ะ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.196.110.222
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank