กิจกรรมตอบคำถาม "ภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์" พิมพ์ อีเมล์
Monday, 17 January 2011

ขออภัย! กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้วค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมการตอบคำถาม "ภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์"

หอสมุดฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการตกแต่งพรรณไม้นานาชนิดทั้งในและนอกอาคาร ช่วยกระจายความเย็น ลดการใช้พลังงาน ทั้งยังช่วยดักฝุ่นละออง กรองอากาศให้ปลอดโปร่งโล่งสบาย ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่นสวยงาม ช่วยพักสายตาในยามเมื่อยล้า และเพื่อสร้างบรรยากาศให้หอสมุดฯ ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ที่รื่นรมย์ตลอดไป

จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการมาชมสวนสวยด้วยมือเราบริเวณภายในและนอกอาคารสำนักฯ และนอกจากนี้หอสมุดฯ ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม "ภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ โดยจะมีการจับฉลากผู้ตอบคำถามถูกทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้ที่โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน สัปดาห์ละ 5 ท่านค่ะ

กติกาการตอบคำถาม "ภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์"

1. ผู้ตอบคำถาม "ภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์" ระบุชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัวให้ชัดเจน
2. ส่งคำตอบในกล่องรับคำตอบ (บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1) หรือผ่านโฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดฯ http://tanee.oas.psu.ac.th ในเมนูด้านขวา "LibQuiz ? ตอบคำถามภาษาต้นไม้ประจำสัปดาห์"
3. หมดเขตส่งคำตอบภายในทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 น.
4. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องสัปดาห์ละ 5 รางวัล ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น.
5. เฉลยคำตอบ และประกาศรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องทุกวันจันทร์
6. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ
โทร. 1405, 1408 อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 1, 15-21 ม.ค. 2554
1. นางสาวอารีนา มะแซ รหัส 5220114217 ศึกษาศาสตร์
2. นางสาวฮาสือมะห์ กาแจ รหัส 5120410113 อิสลามศึกษา
3. นางสาวพรสุดา นาวารักษ์ รหัส 5220117195 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวรุศนา หมัดอะดั้ม รหัส 5120410143 อิสลามศึกษา
5. นางสาวคอดียะห์ ดะเซ็ง รหัส 5220117143 ศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 2, 22-28 ม.ค. 2554
1. นางสาวฟาฎีลัด รอนิง รหัส 5120210250 มนุษยศาสตร์ฯ
2. นายมัดศัลยี อูเซ็ง รหัส 5120410049 อิสลามศึกษา
3. นางสาวสุชลี สวัสดี รหัส 5320114098 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวฮุซนี นุกูล รหัส 5320117163 ศึกษาศาสตร์
5. นางสาวมารียะ มะดีแมง รหัส 5120114119 ศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 3, 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2554
1. นายกิตติ หล้าหลั่น รหัส 5320114028 ศึกษาศาสตร์
2. นางสาวฮาบีบะ สะแม รหัส 5120210600 มนุษยศาสตร์ฯ
3. นางสาวลาตีพะห์ เจะหลง รหัส 5220117227 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวปาตีเม๊าะ ปูลา รหัส 5220114039 ศึกษาศาสตร์
5. นางสาวนารีนา รอนิง รหัส 5120114059 ศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 4, 5-11 ก.พ. 2554
1. นางสาวฟารีดา หมีนโส๊ะ รหัส 5120310166 วิทยาศาสตร์ฯ
2. นางสาวนอร์ฮายาตี มาลากะ รหัส 5320114152 ศึกษาศาสตร์
3. นางสาวอาดีละห์ เซ็งสาเมาะ รหัส 5320114222 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวยูสนี เจะเด็ง รหัส 5320610130 วิทยาการสื่อสาร
5. นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ บุคลากรสถาบันวัฒนธรรม ม.อ.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 5, 12-17 ก.พ. 2554
1. นางสาวไซตง ดอเลาะ รหัส 5220210232 มนุษยศาสตร์ฯ
2. นางสาวนุรไอนี มะแซสะอิ รหัส 5020117072 ศึกษาศาสตร์
3. นางสาวยามีละห์ เมาะแอ รหัส 5120114131 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวบุญรัตน์ พวงพวา รหัส 5320210112 มนุษยศาสตร์ฯ
5. นางสาวคอรีเยาะ หะยีนาแว รหัส 5320114031 ศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 6, 19-25 ก.พ. 2554
1. นางสาวฮารีนา ต่วนกาจิ รหัส 5320310255 วิทยาศาสตร์ฯ
2. นางสาวอิลฮานา กามา รหัส 5120114237 ศึกษาศาสตร์
3. นางสาวนูรฮาฟีซา อาแวและ รหัส 5320117217 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวนาฟีซะห์ ยูโซะ รหัส 5020210165 มนุษยศาสตร์ฯ
5. นางสาวสุภาพร หมันสะเด็น รหัส 5320114031 มนุษยศาสตร์ฯ
6. นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
7. นางอนงค์ หนูเรือง บุคลากร สนอ.
8. นางสาววรรณา ใจดี บุคลากร วทท.
9. นางอภิวันท์ เมฆพิรุณ บุคคลภายนอก
10. นางสาวอนงค์นาฎ นวลลภ บุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 7, 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2554
1. นายวารยุทธ อาญาพิทักษ์ รหัส 5320210167 มนุษยศาสตร์ฯ
2. นางสาววรรณพร ไกรสุวรรณ รหัส 5120114163 ศึกษาศาสตร์
3. นางสาวโนรฮูดา สะมะแอ รหัส 5120114083 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวมาสีเตาะ ตีโด รหัส 5220117062 ศึกษาศาสตร์
5. นางสาวอัสมา เจะแว รหัส 5320117147 ศึกษาศาสตร์
6. นายยุสนี เจะเด็ง รหัส 5320117147 วิทยาการสื่อสาร
7. นางสาวซารีนา แวหามะ รหัส 5120710029 รัฐศาสตร์
8. นางสาวบีบีฮาบีบ๊ะห์ สันง๊ะ รหัส 5120310137 วิทยาศาสตร์ฯ
9. นางสาวพันธ์ทิพา มานะบุตร รหัส 5320410041 อิสลามศึกษา
10. นางสาววาซินี่ย์ ชัชวาล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ รัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 8, 5-11 มี.ค. 2554
1. นายอดิศักดิ์ รักดี รหัส 5020310288 วิทยาศาสตร์ฯ
2. นางสาวนูรุลฮูดา สาแมแน็ง รหัส 5020210238 มนุษยศาสตร์ฯ
3. นางสาวฮานัน เจะแมง รหัส 5120114248 ศึกษาศาสตร์
4. นางสาวซากีรา มะมิง รหัส 5120210065 มนุษยศาสตร์ฯ
5. นางสาวปาตีเมาะ เจะเด็ง รหัส 5120114088 ศึกษาศาสตร์
6. นายอาฟาน ดาราหะ รหัส 5120710253 รัฐศาสตร์
7. นางสาวอุมมูอัยมาน มะดีเยาะ รหัส 5220310334 วิทยาศาสตร์ฯ
8. นางสาวสุกัลญา สังขาว รหัส 5220310134 วิทยาศาสตร์ฯ
9. นางสาวซูไบดะห์ เจะมามะ รหัส 5320610025 วิทยาการสื่อสาร
10. นางสาวฉัตราภรณ์ อวยศิลป์ รหัส 5320610017 วิทยาการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ที่ 9, 12-18 มี.ค. 2554
1. นายรอซีดะ สะลีรักดี รหัส 4920114150 ศึกษาศาสตร์
2. นางสาวนูรีหย๊ะ โต๊ะเต้ รหัส 4920114090 ศึกษาศาสตร์
3. นางสาวนูรอัยนี หะยียูโซ๊ะ รหัส 4920310105 วิทยาศาสตร์ฯ
4. นางสาวนูรญานี เจ๊ะปอ รหัส 5120210065 วิทยาศาสตร์ฯ
5. นางสาวซากีย๊ะ วาเตะ รหัส 5120710026 รัฐศาสตร์
6. นางสาวยโรฮายา มาหะ รหัส 5120310228 วิทยาศาสตร์ฯ
7. นางสาวซารีนา แวหามะ รหัส 5120710029 รัฐศาสตร์
8. นางสาวซูไบดะห์ เจะมามะ รหัส 5320610025 วิทยาการสื่อสาร
9. นางสาวนิสรีน มะสาและ รหัส 5120710075 รัฐศาสตร์
10. ด.ช.จักรี ใจเย็น บุคคลภายนอก
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger
 

security image
ระบุข้อความที่คุณเห็น


busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


New Document
TEEED Talks
JFK360 Virtual Library Tour Online Shelf วิทยานิพนธ์และงานวิจัย Online Shelf หนังสือสำรอง เพลงของพ่อ
Facebook Twitter Picasa Youtube
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้30
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้698
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2420
mod_vvisit_counterเดือนนี้11909
mod_vvisit_counterสถิติโดยรวม2226701
**สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553**
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.91.121.255
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank