จองหนังสือทำอย่างไร ? พิมพ์ อีเมล์
Monday, 31 January 2011
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ (Hold) คืออีกหนึ่งบริการสำคัญที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว หากว่าทรัพยากรฉบับดังกล่าวมีผู้ใช้ท่านอื่นยืมไปก่อนหน้า ซึ่งเมื่อมีการคืน ผู้จองสามารถมารับทรัพยากรดังกล่าวได้ทันทีที่บริการยืม-คืน

หอสมุดฯ ได้จัดทำคู่มือการจองทรัพยากรสารสนเทศไว้หลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เมนู ทรัพยากรสารสนเทศ >> คู่มือและคำแนะนำ >> ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในหัวข้อ "การจองทรัพยากรสารสนเทศ"
 
ถัดไป >

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.224.255.17
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank