ยกเลิก DCMS พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 20 March 2012

ประกาศปิดการใช้ฐานข้อมูล DCMS
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ท่านสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ วิจัย และบทความฉบับเต็มของ ม.อ.ปัตตานี ได้จาก

- ฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank (สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
- ฐานข้อมูล TDC (สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการเข้าถึงจากภายนอก ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับ TDC ก่อน ในกรณีของนักศึกษา/บุคลากรของ ม.อ.ปัตตานี สามารถเข้าใช้ผ่าน VPN)
 

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 18.210.12.229
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank