เวลาทำการ พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 29 December 2009
ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-20.30 น.
เสาร์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.
อาทิตย์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.

ระหว่างเปิดภาคเรียนดูร้อน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-17.30 น.
เสาร์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.
อาทิตย์   ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-16.30 น.
เสาร์   ปิดบริการ
อาทิตย์   ปิดบริการ

***
- หอสมุดฯ ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
- IT Zone ปิดบริการก่อนเวลา 30 นาที
- ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 34.236.192.4
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank