ผู้ยืมหนังสือมากที่สุด & ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด 1/2557 พิมพ์ อีเมล์
Monday, 16 March 2015

ประกาศ...ประกาศ !!! ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "ผู้ยืมหนังสือมากที่สุด" & "ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด" ... ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ยืมหนังสือหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มากที่สุด ภาคเรียนที่ 1/2557 (สิงหาคม – ธันวาคม 2557)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นางสาววรรณธิรา ธนะชัย 5520117253 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์
นางสาวนุรมา มูลอ 5520117192 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์
นางสาวถนอมวรรณ จันทร์อินทร์ 5520117037 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์
นางสาวทิพวรรณ เพ็งแก้ว 5620610100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิทยาการสื่อสาร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายมนูญ เศษแอ 5620121237 บัณฑิตวิทยาลัย
นายอาทิตย์ นูระบ๊าฟ 5720420111 บัณฑิตวิทยาลัย
นายอิสมาแอ มามะ 5720121282 บัณฑิตวิทยาลัย
นายเสนีย์ ชอบงาม 5720220003 บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์
อาจารย์จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม 0002218 วิทยาการสื่อสาร
ผศ.อรทิพย์ เพ็ชรอุไร 0004325 ศึกษาศาสตร์
อาจารย์ดำรง เสียมไหม 0012179 มนุษยศาสตร์ฯ
อาจารย์เล็ก แซ่จิว 0006043 วทท.

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เกษียณอายุราชการ
นางสาวประไพพร ใจเย็น 0012612 งานธุรการ/ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาวนัทมน ราชเสน 0014180 คณะรัฐศาสตร์
นางสาวซาฟีนี ลาเต๊ะ 0013739 สำนักงานอธิการบดี
นายรอมลี มะยีแต 0011317 ร.ร.สาธิต/ศึกษาศาสตร์

บุคคลภายนอก
นายวิสิน วงศ์กิดาการ 8000809 บุคคลภายนอกทั่วไป
นายสุพจน์ รัตโนภาส 8001091 บุคคลภายนอกทั่วไป
นายสมพร สุขพรสวรรค์ 8000902 บุคคลภายนอกทั่วไป
นางสายใจ คงฤทธิ์ 8000800 บุคคลภายนอกทั่วไป

**********************************************************************

รายชื่อผู้เข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มากที่สุด ภาคเรียนที่ 1/2557 (สิงหาคม – ธันวาคม 2557)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 53
นายรุสลี กานา 5320114194 คณิตศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
นายนิมุ นิตีมุง 5320210092 พัฒนาสังคม/มนุษยศาสตร์ฯ
นางสาวจิรภัทร์ มุกดาสกุลภิบาล 5320210730 สังคมวิทยา/มนุษยศาสตร์ฯ
นางสาวยุสมา ดามาอู 5320210652 ภาษาอังกฤษ/มนุษยศาสตร์ฯ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 54
นางสาวอาอิซะห์ หะยีสาเระ 5420710021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/มนุษย์ฯ
นายนฤทธิ์ รักสัตย์ 5420210113 ประวัติศาสตร์/มนุษยศาสตร์ฯ
นายชารีฟ เดชรณภูมิ 5420210769 ภาษาอังกฤษ/มนุษยศาสตร์ฯ
นายอันวาร์ เจ๊ะเม๊าะ 5420114218 คณิตศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 55
นายพาสกร ราชพิบูลย์ 5520710041 การปกครอง/รัฐศาสตร์
นางสาวนุรมา มูลอ 5520117192 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์
นางสาววรรณธิรา ธนะชัย 5520117253 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์
นางสาวฟิรดาวซ์ แวนาแว 5520114059 ชีววิทยา/ศึกษาศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56
นางสาวโนรอัยมรรณ หะยีคาเดร์ 5620310315 วิทยาศาสตร์การอาหาร/วทท.
นายมูฮัมมัด เง๊าะ 5620210155 ปรัชญาและศาสนา/มนุษย์ฯ
นางสาวฐิติมา ศุภพันธ์ 5620310090 เคมีอุตสาหกรรม/วทท.
นางสาวนุดรีญา เจ๊ะปันจะ 5620114152 คณิตศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 57
นางสาวตัซนีม พุฒวัจน์ 5720117081 ภาษาอังกฤษ/ศึกษาศาสตร์
นางสาวมุสตากีม ลาเตะ 5720810020 พยาบาลศาสตร์
นางสาวซูวานี เจะดือราแม 5720114155 วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ศึกษาศาสตร์
MR.IBRAHIMA CONDE 5720420136 บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายมูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ 5620320703 คณิตศาสตร์ประยุกต์/วทท.
นายเสนีย์ ชอบงาม 5720220003 ภาษาไทย/มนุษยศาสตร์ฯ
Miss SANGAY ZANGMO 5720121109 การศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ/ศึกษาศาสตร์
นางอัญญารัตน์ อวิรุทธิโยธิน 5720230003 ภาษาไทย/มนุษยศาสตร์ฯ

อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลุกจ้าง/ผู้เกษียณอายุราชการ
นางสาวสิริประภา ฤทธิ์รักษา 0015303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ 0003791 ศึกษาศาสตร์
อาจารย์เล็ก แซ่จิว 0006043 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมาริสา สำลี 0021742 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**หอสมุดฯ ใช้สถิติการยืมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
**ขอเชิญชวนทุกท่านใช้บัตรสมาชิกของตนเอง ในการยืมหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
**ใครที่พลาด!! รอลุ้นของรางวัลในภาคเรียนต่อไปนะคะ!***

ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อดังกล่าว รับของที่ระลึกได้ที่…
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger
 

security image
ระบุข้อความที่คุณเห็น


busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


New Document
TEEED Talks
JFK360 Virtual Library Tour Online Shelf วิทยานิพนธ์และงานวิจัย Online Shelf หนังสือสำรอง เพลงของพ่อ
Facebook Twitter Picasa Youtube
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้258
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1889
mod_vvisit_counterเดือนนี้8914
mod_vvisit_counterสถิติโดยรวม2043998
**สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553**
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Syndicate


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.92.173.9
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank