นักศึกษาปริญญาตรียืมหนังสือได้กี่เล่มคะ ? พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 06 January 2010
สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ สามารถยืมทรัพยากรได้รวม 12 รายการ ในประเภทต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หนังสือทั่วไป โสตทัศนวัสดุ ซีดี-รอม มัลติมีเดีย วารสารฉบับล่วงเวลา วารสารเย็บเล่ม และวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัย

ส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุดได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์หอจดหมายเหตุ ม.อ. และข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
< ก่อนหน้า

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.198.104.202
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank