E-Journals พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 06 January 2010
ฐานข้อมูลรายละเอียดเชื่อมโยง 
Academic Search Premier (ASP)ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มgo
ACS Publicationsเอกสารฉบับเต็มจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Chemical Societygo
Article Linkฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการ จากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิก 34 แห่งบอกรับ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าgo
Wiley Online Libraryฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเกษตรศาสตร์go
HighWire Pressเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Molecular Biology, Microbiology and Virology, Immunology, Neurosciences, Physiology Botany, Medicine, Psychiatry and Psychology.go
Institute of Physicsฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์go
Journal Linkฐานข้อมูลบรรณานุกรมวารสารgo
Proquest ABI/Inform Completeฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมgo
TDRIนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ FTA จัดทำขึ้นโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยgo
DOAJฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการฟรีในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ จากวารสารออนไลน์go
Free E-Journalsรวบรวม E-Journals ที่เผยแพร่ฟรี ใน 3 สาขาวิชาหลัก ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์go
Emerald Management E-Journalฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฯลฯ มีวารสารฉบับเต็ม จำนวน 175 ชื่อเรื่องgo
Education research Completeฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้ข้อมูลวารสารมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังรวบรวมหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมายgo
Computers & Applied Sciences Completeฐานข้อมูลที่ครอบคลุมการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดทำดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการและสิงพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 950 ชื่อเรื่องgo
JSTORฐานข้อมูลวารสารย้อนหลังทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยวารสารหลักในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น วารสารส่วนใหญ่จะย้อนหลังตั้งแต่ Volume 1 Issue 1 และ 80% ของวารสาร เป็นวารสารย้อนหลังประมาณ 3-5 ปี โดยเป็นสมาชิก JSTOR 2 Collections คือ Life Sciences และ Arts & Sciences Complement ฉะนั้นผู้ใช้เข้าถึง Full Text ได้เฉพาะ 2 collection นี้เท่านั้นgo
 
< ก่อนหน้า


New Document
TEEED Talks
JFK360 Virtual Library Tour Online Shelf วิทยานิพนธ์และงานวิจัย Online Shelf หนังสือสำรอง เพลงของพ่อ
Facebook Twitter Picasa Youtube
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้324
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้782
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2447
mod_vvisit_counterเดือนนี้9363
mod_vvisit_counterสถิติโดยรวม3939287
**สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553**
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 34.236.192.4
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank