ค้นหา
ป้อนคำสำคัญที่ต้องการค้นหา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค้นพบทั้งสิ้น 61 รายการ, ต้องการค้นหา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วย Google

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 61
...ิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาล...
Wednesday, 06 March 2013

32. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเด็ก ๆ และผู้สนใจทุกท่
Thursday, 10 January 2013

33. เชิญใช้งาน PSU Knowledge Bank
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...ักวิทยบริการ ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้บริการฐานข้อมูล คลังปัญญา มหาวิทยาล...
Friday, 30 November 2012

เรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลั
Wednesday, 28 November 2012

35. ร่วมประเมินบริการของห้องสมุด
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...เรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาล...
Friday, 14 September 2012

...อห์น เอฟ เคนเนดี้ ร่วมกับ สถานีวิทยุ CommSci Radio คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาล...
Tuesday, 10 July 2012

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเ
Wednesday, 11 April 2012

ผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลา
Tuesday, 21 February 2012

39. เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
(บริการ/ห้องสมุดสู่อาเซียน)
...นดี้ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาล...
Tuesday, 07 February 2012

...บริการ และเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลปีใหม่ 2555 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาล...
Tuesday, 27 December 2011

...ูญหาย หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามประกาศมหาวิทยาล...
Wednesday, 23 November 2011

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอ่านว
Wednesday, 09 November 2011

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศหยุดการเรีย
Wednesday, 02 November 2011

44. ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection
(บริการ/ฐานข้อมูลห้องสมุด)
...์โหลดเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูล TDC ได้จากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาล...
Thursday, 27 October 2011

...ริการ ได้ทุกวันที่เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาล...
Monday, 17 October 2011

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค ๑๘
Wednesday, 12 October 2011

47. บริการ IT-Zone และห้องคอมพิวเตอร์
(บริการ/แนะนำบริการ)
...าใช้บริการ - อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาล...
Thursday, 29 September 2011

48. ความรู้มือสอง
(บริการ/ห้องสมุดของคุณ (YourLib :))
Wednesday, 21 September 2011

49. ร่วมประเมินบริการของห้องสมุด
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...เรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาล...
Friday, 05 August 2011

50. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี
(บริการ/ฐานข้อมูลห้องสมุด)
...านี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาล...
Wednesday, 27 July 2011

...นระบบบริการออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาล...
Tuesday, 12 June 2012

52. วันนี้มีอะไร ?
(สถิติ เนื้อหา)
Friday, 30 November 2007

...นระบบบริการออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาล...
Tuesday, 12 June 2012

54. วันนี้มีอะไร ?
(สถิติ เนื้อหา)
Friday, 30 November 2007

55. วิทยาเขตตรัง
(เว็บลิงค์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wednesday, 25 August 2010

56. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(เว็บลิงค์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wednesday, 25 August 2010

57. วิทยาเขตภูเก็ต
(เว็บลิงค์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wednesday, 25 August 2010

58. วิทยาเขตหาดใหญ่
(เว็บลิงค์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wednesday, 25 August 2010

59. วิทยาเขตปัตตานี
(เว็บลิงค์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Wednesday, 25 August 2010หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 34.236.216.93
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank