ค้นหา
ป้อนคำสำคัญที่ต้องการค้นหา สำนักวิทยบริการ
ค้นพบทั้งสิ้น 91 รายการ, ต้องการค้นหา สำนักวิทยบริการ ด้วย Google

ผลลัพธ์ 31 - 60 จาก 91
...่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ *ส...
Wednesday, 05 October 2016

...อบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โท...
Monday, 26 September 2016

33. หอสมุดฯ เปิด 2 บริการฐานข้อมูลใหม่
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... Smart Device ต่างๆ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหา...
Tuesday, 06 September 2016

...งวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้...
Thursday, 11 August 2016

...ืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ เ...
Wednesday, 18 May 2016

สำนักวิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยสำนักวิทยบริการกำหนด
Tuesday, 17 May 2016

...ืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ***...
Thursday, 05 May 2016

...ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โทร...
Thursday, 21 April 2016

39. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โทร...
Sunday, 03 April 2016

40. วันปิดทำการ เดือนเมษายน 2559
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งวันปิดทำการ เดือนเมษายน
Sunday, 03 April 2016

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ จัดอบรม "การสืบค้นสารสนเทศอิเ
Monday, 28 March 2016

42. อินฟอร์เมชั่น
(บริการ/วารสารที่น่าสนใจ)
...สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักวิทยบริการ (สำ...
Tuesday, 02 February 2016

...ืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ จ...
Monday, 28 December 2015

...ืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ...
Thursday, 17 December 2015

45. ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...หนังสือและประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถนำมาให้ได้ที่สำนักวิทยบริการ ตั้...
Monday, 23 November 2015

46. หอสมุดฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...ยระบบห้องสมุดอัตโนมัติของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ เกิ...
Monday, 09 November 2015

...ารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ ชั้...
Friday, 30 October 2015

...างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 นี้ หอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ อยู...
Thursday, 22 October 2015

49. เชิญฟังบรรยาย OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่ 3
(ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย
Tuesday, 20 October 2015

...ืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ*** ...
Tuesday, 22 September 2015

...บประเมินระบบบริการออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหา...
Tuesday, 12 June 2012

52. วันนี้มีอะไร ?
(สถิติ เนื้อหา)
Friday, 30 November 2007

...บประเมินระบบบริการออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหา...
Tuesday, 12 June 2012

54. วันนี้มีอะไร ?
(สถิติ เนื้อหา)
Friday, 30 November 2007

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Wednesday, 25 August 2010หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.224.255.17
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank