หน่วยงานราชการ
  เว็บลิงค์ อ่าน
  Link   กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
1329
  Link   กระทรวงกลาโหม
หน่วยงานราชการ
936
  Link   กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยงานราชการ
272
  Link   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานราชการ
787
  Link   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานราชการ
267
  Link   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานราชการ
357
  Link   กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานราชการ
1300
  Link   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ
370
  Link   กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานราชการ
271
  Link   กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานราชการ
297
  Link   กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานราชการ
559
  Link   กระทรวงสาธารณะสุข
หน่วยงานราชการ
250
 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 34.228.55.57
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank