ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง
Wednesday, 05 January 2011
หอสมุดฯ เชิญชวนอาจารย์เข้าใช้บริการฐานข้อมูลหนังสือสำรองฉบับอิเล็กทรอนิกส์

 ฐานข้อมูลหนังสือสำรองฉบับอิเล็กทรอนิกส์ คือฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บและให้บริการหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน และหนังสือที่มีการใช้บริการมาก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://kaekae.oas.psu.ac.th/rsbo ปัจจุบันมีบริการแล้วจำนวน 61 รายชื่อ

อาจารย์ที่สนใจใช้บริการ สามารถแจ้งรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขหมู่ของหนังสือเล่มนั้น พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และคณะหรือหน่วยงานที่สังกัดของผู้ขอบริการมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือโทรภายใน 1438, 1408 เพื่อขอใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 073-313486 (โทรภายใน 1408, 1424) ในวันและเวลาราชการ
feed1 ความคิดเห็น
skynick
July 15, 2012
118.175.167.67
Votes: +1

ขอบคุนค่ะ smilies/smiley.gif

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy