นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Monday, 02 December 2013
ชื่อนิทรรศการ: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ประเภท: นิทรรศการโปสเตอร์ความรู้
จัดแสดงเมื่อ: 3 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดแสดง: มุมนิทรรศการ ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
รายละเอียด: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชดำรัส รางวัลและพระเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ๙ คำพ่อสอน รอยพระบาทยาตราปัตตานีและประมวลภาพ พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนา จ.ปัตตานี และพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.
คำแนะนำในการรับชม: กดคีย์บอร์ด Ctrl +/- เพื่อย่อขยายหน้าจอ
เอกสารอ้างอิง: ดาวน์โหลด

feed1 ความคิดเห็น
ซูรียะห์ โลหะสัณห์
December 09, 2011
192.168.148.253
Votes: -1

เรียน ผู้จัดทำนิทรรศการ
ใคร่ขอไฟล์นิทรรศการส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจัดพิมพ์ลงวารสารศรีตรัง และขอการแนะนำการเซฟภาพดังกล่าวด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy