สถานที่ตั้งและการติดต่อ
Tuesday, 29 December 2009
ที่ตั้ง
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

โทรศัพท์
073 312131 : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรการ
073 312142 : บริการยืม-คืน
073 313486 : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
073 313928-45 ต่อ 1405 : บริการยืม-คืน
073 313928-45 ต่อ 1408 : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
073 313928-45 ต่อ 1419 : ธุรการ
073 313928-45 ต่อ 1422 : หัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ

โทรสาร
073 333587

Homepage
http://tanee.oas.psu.ac.th

E-Mail
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้