หอสมุดฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.
Monday, 03 April 2017
หอสมุดฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

รายการกิจกรรม
1. นิทรรศการ เล่าขานผ่านกาลเวลา...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ห้องจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี/บัดนี้เป็นต้นไป)
2. นิทรรศการ เล่าขานผ่านกาลเวลา...สำนักวิทยบริการ (ห้องจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี/บัดนี้เป็นต้นไป)
3. นิทรรศการ รอยพระบาทยาตราปัตตานี (ห้องจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี/บัดนี้เป็นต้นไป)
4. สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปัตตานี ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นิทรรศการออนไลน์ (ห้องจดหมายเหตุ ม.อ.ปัตตานี/บัดนี้เป็นต้นไป)
5. ฉายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เกี่ยวกับ ม.อ. (American Corner/4 - 12 เม.ย. 60)
6. นิทรรศการ รูสะมิแลรำลึก (หอสมุด ชั้น 1/1 - 30 พ.ย. 60)
7. รอบรู้...รูสะมิแล กิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับ ม.อ.ปัตตานี (หอสมุด ชั้น 1/6 - 10 พ.ย. 60)

งานบริการสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โทร. 1408, 073-313486 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ Official LINE @jfkpsu
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy