ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
Wednesday, 09 August 2017
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ภายในบรรจุ eBook ประมาณ 3 ล้าน ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สาามารถเข้าใช้ได้ทาง http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-ProfSoUnJu24

เปิดทดลองใช้งานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โทร 1408 อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy