ขอเชิญนักศึกษาใหม่อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ
Friday, 11 August 2017
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุดในหลักสูตร "ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ" (หลักสูตร 1 ชั่วโมง) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย
1. ชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แบบเสมือนจริง
2. แนะนำบริการที่น่าสนใจ
3. ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ (OPAC)
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม (10 ข้อ)

***นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากผ่านการอบรม***

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train หรือลงชื่อเข้าอบรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 วัน

++นศ.บัณฑิตศึกษา 1-2 กันยายน 2560 (3 กลุ่ม)
++นศ.ปริญญาตรี 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 (36 กลุ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โทร. 073-313486 (ภายใน 1408, 1424)
feed1 ความคิดเห็น
sumaiyah
August 12, 2017
172.18.154.71
Votes: +0

ขอโทษนะคะ ลงกลุ่มผิดสามารถแก้ไขได้ไหมค่ะ

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy