หอสมุดฯ เปิดบริการใหม่ "IT Help Desk"
Wednesday, 23 August 2017
หอสมุดฯ เปิดบริการ "IT Help Desk" บริการเชิงรุกที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ไอทีแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของห้องสมุดไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์ โดยจุดบริการประกอบด้วย
1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)
2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 (บริเวณศูนย์สารสนเทศบาเรน)
3. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)
4. ที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าอาคาร JFK

โดยการตั้งโต๊ะให้บริการแบบ One Stop Service เกี่ยวกับไอทีทั้งหมด ได้แก่
- สอบถาม-ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
- ติดตั้ง-แก้ไขปัญหา Hardware/Software (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ ม.อ.)
- แนะนำ-ให้ความช่วยเหลือการใช้โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ
- ตรวจสอบ-ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

พบเห็นโต๊ะบริการ IT Help Desk อยู่ใกล้ท่านอย่าลืมแวะเวียนมาทักทาย ปรึกษาหารือเรื่องไอทีได้ตลอดนะครับ
feed1 ความคิดเห็น
Salwa
March 08, 2018
172.18.156.161
Votes: +0

ทุกวันนี้ยังมีบริการนี้อีกมั้ยค่ะ

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy