บริการขอรับหมายเลข ISBN, ISSN ปรับปรุงใหม่
Thursday, 14 September 2017
เรียนผู้ใช้บริการ

หอสมุดฯ ได้ทำการปรับปรุง "ระบบบริการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN" หรือ JFK ISBN/ISSN Services รูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการยื่นขอรับหมายเลข ISBN (International Standard Book Number) หรือ หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ และ หมายเลข ISSN (International Standard Serial Number) หรือ หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงานของผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ โดยระบบใหม่มีการใช้งานที่ง่าย รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Smart Devices ต่างๆ และมีการแจ้งเตือนสถานะคำร้องผ่านทางอีเมลของผู้ขอรับหมายเลขการเข้าใช้บริิิการ
1. ผู้ยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบ JFK ISBN/ISSN Services ที่ http://isbn.oas.psu.ac.th/ เลือกยื่นคำร้องขอหมายเลข ISBN หรือ ISSN โดยจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบทุกช่อง
2. ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องขอได้ทางอีเมลที่แจ้งเข้ามา หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://isbn.oas.psu.ac.th/ ที่เมนู "บริการ > ตรวจสอบสถานะคำร้อง" หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-7331-3486 (ภายใน 1408, 1410 และ 1424) หลังจากยื่นคำร้อง 3-5 วันทำการ
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy