นิทรรศการ ๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เพื่อชาวปัตตานี
Tuesday, 31 October 2017
ชื่อนิทรรศการ: นิทรรศการ ๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เพื่อชาวปัตตานี
ประเภท: นิทรรศการโปสเตอร์ความรู้
จัดแสดงเมื่อ: 31 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดแสดง: มุมนิทรรศการ ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
รายละเอียด: นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ เพื่อชาวปัตตานี ๙ โครงการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่เพาะปลูก
คำแนะนำในการรับชม: เลื่อนเม้าส์ไปยังโปสเตอร์เพื่อรับชม กดลูกศรซ้ายขวาที่คีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนโปสเตอร์ กด Ctrl +/- เพื่อย่อขยายหน้าจอ
เอกสารอ้างอิง: ดาวน์โหลด

feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy