ด้วยรัก
Wednesday, 03 January 2018
 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพจนพระเกียรติยศเลื่องลือเป็นที่ยอมรับยกย่องในระดับสากล และแม้การเสด็จสวรรคตจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศโศกเศร้า แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ มากมาย สร้างสรรค์โครงการหลากหลายขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติให้ยิ่งปรากฎชัด

คณะผู้จัดทำนิตยสาร Watch World-Wide ที่มีความชำนาญในการผลิตนิตยสารนาฬกา จึงดำริที่จะจัดทำ หนังสือ "ด้วยรัก - Time for The Great King" เล่มนี้ขึ้น ด้วยความกระตือรือร้นของทีมงานทุกคนที่ตั้งใจมั่นว่าจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุด โดยการเสาะหาและรวบรวมเรือนเวลาที่มี่ความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นาฬิกากว่า 70 เรือน เกิดเป็นภาพถ่ายที่งดงาม 57 ภาพในเล่มนี้ อาจไม่ใช่ทั้งหมดของเรือนเวลาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 แต่นี่คงเป็นเพียงครั้งเดียวที่สามารถรวบรวมมาไว้ได้จำนวนมากขนาดนี้ ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะนำความอิ่มเอมมาให้ผู้ที่ได้ครอบครองไม่น้อย ทั้งหมดทั้งปวงของหนังสือพิเศษเล่มนี้ เกิดขึ้น "ด้วยรัก" เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน "ด้วยรัก" อย่างแท้จริง

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลห้องสมุด: 923.1593 ด1767 2560
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy