หอสมุดเปิดบริการ ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
Tuesday, 03 April 2018
หอสมุดเปิดบริการ ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

โดยข้อมูลที่นำมาทำการวิเคราะห์คือ ข่าวสถานการณ์ของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง มติชน ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 TPBS INN Bangkok Post The Nation ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแหล่งสารสนเทศที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาแนวโน้มและเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

SmFgxa.png
SmFc4f.png
SmFxdz.png
SmFE3u.png

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาและดูแลระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง URL http://summarise.wbns.oas.psu.ac.th
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy