เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน-26 กรกฏาคม 2561
Monday, 04 June 2018
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน-26 กรกฏาคม 2561 ดังนี้

+ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 08.30 - 17.30 น.
+ วันเสาร์ เปิดบริการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
+ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุในช่วงวันเวลาที่หอสมุดฯ ปิดบริการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

งานบริการสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
โทร. 1408, 073-313486
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
เว็บไซต์ http://www.oas.psu.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/OAR.PSU
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy