ยืมหนังด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ แค่สแกน QR-Code
Wednesday, 13 June 2018

ยืมหนังด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ แค่สแกน QR-Code

1. หยิบโสตทัศนวัสดุที่สนใจขึ้นมาส่อง QR-Code ด้วย Facebook หรือ LINE
2. หน้าจอจะแสดงข้อมูลของโสตฯ เรื่องนั้นๆ หากต้องการยืมให้กดปุ่มยืม
3. ป้อนข้อมูลสมาชิก (บาร์โค้ด/รหัสผ่าน) แล้วตรวจสอบผลการยืม หากยืมสำเร็จให้ปั๊มวันกำหนดส่งคืนหลังแผ่น เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนสภาพการให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุในอดีต
1. การติดบาร์โคด การติดลาเบลเลขเรียกและชื่อเรื่อง การติดใบประทับวันกำหนดส่งของสื่อภาพยนตร์ ซึ่งจะติดอยู่ด้านหลังกล่อง จะเรียงการติดจากบนลงมาข้างล่างตามลำดับ ตามระบบการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดทับข้อมูลของปกหน้าและปกหลังไปบางส่วนที่อยู่ตรงตำแหน่งนั้นพอดี ได้แก่เนื้อเรื่องย่อและข้อมูลสำคัญบางอย่างซึ่งผู้ใช้บริการต้องการทราบก่อนที่จะยืม ทำให้ผู้ใช้บริการต้องดึงบาร์โคด ดึงลาเบล ออกทำให้บาร์โคด ลาเบลหลุดหายไปบ้าง ไปติดอยู่ตำแหน่งอื่นบ้าง เพราะว่าผู้ใช้บริการยากทราบขอ้มูลที่ถูกติดทับเอาไว้ ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบและมีปัญหาอื่นตามมา
2. ผู้ใช้บริการจำนวนมากต้องการที่จะดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ก่อนที่จะยืม จึงต้องยืมสื่อภาพยนตร์ไปหลายเรื่องเพื่อไปดูตัวอย่างก่อนที่ข้างนอกตรงโซนบริการทีวีเฉพาะบุคคล และบริเวณไอทีโซน แล้วจึงค่อยกลับมาคืน และทำการยืมแผ่นที่ต้องการอีกครั้ง ทำให้เป็นการเสียเวลาและไม่สะดวกเป็นอย่างมาก
3. เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานประจำเคาเตอร์ยืม-คืนมีเพียงคนเดียว และมีงานอื่นๆต้องทำไม่ได้อยู่ประจำเคาเตอร์ตลอดเวลา จึงทำผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมสื่อภาพยนตร์ต้องรอคอยทำให้เสียเวลา

สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผู้ใช้บริการใช้มากที่สุดของงานบริการโสตทัศนวัสดุ เพื่อยกระดับความสำคัญของภาพยนตร์ที่มีให้บริการ หอสมุดฯ จึงทำการปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ เสนอแนวทางการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มความสะดวกให้มากขึ้น โดยการพัฒนา e-Services ทำงานร่วมกับ QR Code ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้เนื้อเรื่องย่อ ดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ และทำรายการยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้ในทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในชื่อบริการ AVS (Audio-Visual Self-Check)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อเรื่องย่อและข้อมูลสำคัญบางอย่าง ได้อย่างร็วดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบาร์โคด ลาเบล และ ใบประทับวันกำหนดส่ง ที่ติดอยู่หลังปก
2. ผู้ใช้บริการสามารถดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ได้ในทันทีที่ต้องการ
3. ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อภาพยนตร์ได้ในทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านผู้ปฏิบัติงานตรงเคาน์เตอร์

หอสมุดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการ AVS จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลของสื่อภาพยนตร์ที่ครบถ้วนและอำนวยความสะดวกในการยืมสื่อกลับไปรับชมได้อย่างรวดเร็ว

บริการ AVS พัฒนาและดูแลระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy