หอสมุดฯ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62)
Tuesday, 18 December 2018
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอแจ้งวันปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ดังนี้

- วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมการเปิดบริการภาคเรียนที่ 2/2561)
- วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 (วันหยุดราชการประจำปี)

ผู้ประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุในช่วงวัน ที่หอสมุดฯ ปิดบริการ โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy