ขอเชิญชวนเสนอชื่อทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศที่สนใจเข้าห้องสมุด
Thursday, 31 January 2019
เรียน อาจารย์ทุกท่าน

หอสมุดฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม PRE JFK BOOK FAIR #12 โดยเสนอชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ฉบับภาษาต่างประเทศ ที่สนใจเข้าห้องสมุด ภายใต้สาขาวิชาที่สังกัดและงบประมาณที่กำหนด สามารถเสนอชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจได้ ตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/CwUuKT

TtcX8V.jpg

โดยงานออกร้านหนังสือ JFK BOOK FAIR ครั้งที่ 12 จัดในวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 19 จะมีจำหน่ายเฉพาะหนังสือภาษาไทย
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy