ยกเลิกการให้บริการถ่ายเอกสาร
Monday, 11 February 2019
หอสมุดฯ ขอยกเลิกการให้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเองที่ IT-Zone ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 62 เป็นต้นไป เนื่องจากหมดสัญญาและทางผู้ให้บริการไม่ประสงค์ต่อสัญญา โดยทางหอสมุดฯ จะทำการโอนย้ายยอดเงินโควต้าถ่ายเอกสารของผู้ใช้ไปยังโควต้าพิมพ์งานให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเองได้ตามปกติจนถึงวันที่ 23 ก.พ. 62

สำหรับผู้ใช้ภายนอกที่ต้องการถ่ายสำเนาเอกสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด สามารถติดต่อขอยืมและชำระค่าประกันทรัพยากรเพื่อนำไปถ่ายสำเนาภายนอกได้ที่บริการยืม-คืนสารสนเทศและบริการตอบคำถาม ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ได้ในช่วงเวลาเปิดบริการ และหากทางหอสมุดฯ มีความคืบหน้าในการให้บริการถ่ายเอกสารจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy