ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Core
Thursday, 21 March 2019
ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Core ประกอบด้วยวารสารกว่า 360 ชื่อเรื่อง และหนังสือกว่า 30,000 เล่ม ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEugPQ7QRQCwWCaiGSwPJePSF4s7DAw2moyrbhOasDvSLAnw/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โทร 1424, 1408
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy