หอสมุดฯ ปิดบริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2562
Monday, 01 April 2019
หอสมุดฯ ปิดบริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2562 ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุในช่วงวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy