ขอเชิญอบรมฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และ Early Arabic Printed Books
Monday, 22 April 2019
ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และฐานข้อมูล Early Arabic Printed Books from British Library Early Arabic Printed Book from British Library

ฐานข้อมูล Early Arabic Printed Books from British Library
พร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องราวในดินแดนตะวันออกกลางและโลกแห่งมุสลิม ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ศาสนาอิสลาม,ประวัติศาสตร์, ภาษา, วรรณกรรม, ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ดังนั้นฐานข้อมูลนี้จึงนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อห้องสมุดส่วนใหญ่ในดินแดนตะวันออกกลางและสถาบันต่างๆทั่วโลกที่ต่างก็ต้องการ Primary sourcesทางด้านอาหรับเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library
เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆ จาก National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารฉบับปกติและฉบับ Traveler ในรูปแบบ Online Virtual Library มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1888 จนถึงปัจจุบัน ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOTl7IFlSIMg-BxoK7uDUEzHYmRRfk8YvxRPPjXiTRM2kz_g/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy