ขอเชิญประมเินการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด
Wednesday, 24 April 2019
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน ประเมินเว็บไซต์หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จาก URL ด้านล่างนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

https://bit.ly/2UQ2S81

ขอบคุณค่ะ
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy