รับการแจ้งเตือนจากห้องสมุดผ่านทาง LINE ได้แล้ววันนี้
Tuesday, 03 September 2019


บริการระบบแจ้งเตือนการเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผ่าน LINE โดยที่ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้บริการต่อไปนี้

1. การแจ้งเตือนการยืม/ยืมต่อ/คืน ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ ALIST
2. การเข้าใช้งาน IT-ZONE
3. การเติมโควต้างานพิมพ์

ผู้ใช้บริการต้องทำการออก Token สำหรับการ Notify ผ่านระบบ Line สามารถดูวิธีการขอใช้งานได้ที่นี่ https://regist.oas.psu.ac.th/Manual_LINE_Notify.pdf จากนั้นนำ Token ที่ได้ไปสมัครเข้าใช้บริการรับการแจ้งเตือนได้ที่ https://regist.oas.psu.ac.th/ โดยใช้ PSU Passport ในการเข้าสู่ระบบ
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy