ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Law Online Database
Thursday, 05 September 2019
เรียนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย Oxford Law Online Database ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จำนวน 13 collection ดังนี้

1. OCL - Oxford Competition Law http://oxcat.ouplaw.com/
2. OCW - Oxford Constitutions of the world http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
3. ILDC - ORIL - International Criminal Law http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
4. IHRL - ORIL - International Human Rights Law http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
5. ICL - ORIL - International Investment Claims http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
6. IIC - ORIL - International Law in Domestic Courts http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
7. ILEC - ORIL - International Law in European Courts http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
8. ITL - ORIL - International Trade Law http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
9. FBL - OLRL - Financial and Banking Law http://olrl.ouplaw.com/home/FBL
10. ICMA - OLRL - International Commercial Arbitration http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA
11. ICML - OLRL - International Commercial Law http://olrl.ouplaw.com/home/ICML
12. PRIL - OLRL - Private International Law http://olrl.ouplaw.com/home/PRIL
13. IC - Investment Claims http://oxia.ouplaw.com/home/ic

** สามารถใช้ได้ผ่าน IP Address มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ โทร 1408 อีเมล : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy