ข่าวดี !!! หอสมุดฯ ขยายเวลาเปิดบริการถึงเวลา 23.30 น. ในช่วงสอบ
Friday, 27 September 2019
สวัสดีค่ะ ผู้ใช้บริการทุกท่าน

หอสมุดฯ ขยายเวลาเปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ จากเดิม 08.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 08.30 - 23.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นที่นั่งอ่านหนังสือให้แก่นักศึกษาในช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 .

ตั้งแต่เวลา 21.30 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะที่นั่งอ่านหนังสือ ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

งดบริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม บริการ IT-Zone บริการโสตทัศนวัสดุ และบริการห้องประชุมกลุ่มต่าง ๆ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy