ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใข้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Gale
Wednesday, 09 October 2019
เรียนอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาทุกท่าน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใข้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Gale ได้แก่

- National Geographic Virtual Library เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆ จาก National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารฉบับปกติและฉบับ Traveler ในรูปแบบ Online Virtual Library มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1888 จนถึงปัจจุบัน ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

- ฐานข้อมูลหนังสืออาหรับ Early Arabic Printed Book from the British Library (1475-1900) เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องราวในดินแดนตะวันออกกลางและโลกแห่งมุสลิม ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ศาสนาอิสลาม,ประวัติศาสตร์, ภาษา, วรรณกรรม, ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ดังนั้นฐานข้อมูลนี้จึงนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อห้องสมุดส่วนใหญ่ในดินแดนตะวันออกกลางและสถาบันต่างๆทั่วโลกที่ต่างก็ต้องการ Primary sourcesทางด้านอาหรับเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

- eBooks จากสำนักพิมพ์ Gale จำนวน 47 ชื่อเรื่อง

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNz577SNQEYjI0gVPfhx5YfhIYyDq8igwSfcskXR3FKpKf3Q/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
โทร 1424
เมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy