หอสมุดฯ แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการใหม่
Friday, 01 November 2019
gK7VrQ.jpg

เรียนผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ทางหอสมุดฯ ขอเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการช่วงเปิดภาคเรียน ดังนี้

จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 8.30 - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการ 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy